Veci potrebné do tábora

Veci potrebné do denného tanečného tábora: kartička poistenca (prefotená), kontakt na zákonného zástupcu, vhodné športové oblečenie (podľa počasia) a obuv (na tancovanie, športové hry vo vnútri a vonku), čiapka (aspoň šiltovka), slnečné okuliare, krém na opaľovanie, fľaša s nápojom, veci osobnej potreby, malé vreckové a predovšetkým dobrá nálada!

Odporúčame, aby dieťa nemalo so sebou mobilný telefón (vedúci a asistenti sú neustále dostupní na svojich číslach), drahé šperky, cennosti a väčšiu sumu peňazí (organizátor neručí za stratu peňazí).