Časový harmonogram tábora

Časový harmonogram dňa:
07:30 – 08:00 príchod detí
08:00 – 08:15 zoznámenie sa s denným programom

08:15 – 10:00 tanečný program podľa plánu
10:00 – 10:15 desiata (čerstvé ovocie, zelenia a nesladené nápoje)
10:15 – 12:00 pohybové hry

12:00 – 13:30 obed a oddychové aktivity

13:00 – 15.30 program podľa plánu (pobyt vonku, kreatívne dielne, v prípade zlého počasia pobyt vo vnútri)

15:30 - 16:00 olovrant (čerstvé ovocie, zelenia a nesladené nápoje)
16:00 – 17:00 odovzdanie detí

Všetky drobné spresnenia, prípadne zmeny programu budú denne prostredníctvom inštruktorov aktualizované.

V prípade nepriaznivého počasia bude pre deti pripravený alternatívny program.