Festivaly

 

 

logo soch

 

Slovak Open Championship - www.soch.sk

Najvätší festival Slovak Open Championship, vznikol v roku 2012 spojením dvoch medzinárodných tanečných súťaží, Bratislava Open a Cena Alexandra Dubčeka.

 

logo gpt 300 180

 

 GRAND PRIX TYRNAVIA- www.gpt.ktc.sk

Festival pravidelne od roku 1999 organizujeme s mestom Trnava pod záštitou primátora mesta Ing. Štefana Bošnáka, v spolupráci s členmi TTC - Trnavského tanečného centra a s agentúrou RTA, s.r.o.. Festival obnovuje dlhoročnú tanečnú tradíciu tohto mesta a pozitívne vplýva na jeho zviditeľnení aj v zahraničí.

Je zameraný na aktívnu prezentáciu tvorivej činnosti detí, mládeže a dospelých v tanečných a tanečno – športových oblastiach. Na Slovensku patrí medzi 2 najväčšie festivaly a za doterajších desať rokov existencie sa zaradil medzi úspešné medzinárodné festivaly v IDSF Open súťažiach, kde páry získavajú body do svetového rebríčka. Zúčastňuje sa na ňom po obidva dni približne 500 tanečných párov zo Slovenska a približne 15 európskych štátov.

 

msr 10tancov 2015

 

Majstrovstvá SLOVENSKEJ REPUBLIKY

KTC Bratislava v spolupráci s partnerksými klubmi úspešne organizuje aj Majstrovstvá SR. Po prvý krát to bolo v roku 2013- 29.1.2013 MSR v štandardných tancoch v Trnave, po druhý raz v roku 2014: MSR v 10 tancoch 22.2.2014 tiež v Trnave. Vo fotogalérii nájdete veľa krásnych fotiek z týchto podujatí.

 

logo juniales 300

 

TANEČNÝ JUNIÁLES

KTC Súťaž tradične prebieha pod patronátom Mestskej časti Karlova Ves v priestoroch KCK a jej usporiadateľom je Karloveské tanečné centrum , Karloveský športový klub a Karloveské centrum kultúry Bratislava. Pripomienkou je, že táto súťaž bola prvou našou aktivitou, ktorou sa KTC po pol roka činnosti od založenia prezentovalo na verejnosti. Našou snahou je, aby bol festival prezentáciou tvorivej a cieľavedomej činnosti mladých a nových členov nášho klubu pri príležitosti Medzinárodného dňa detí , ktorý sa v tomto mesiaci oslavuje.

 

logo kalokagatia 300 02

 

KALOKAGATIA

KTC Bratislava a TTC Trnava sa dostalo cti organizovať preteky tanečného športu vrámci Medzinárodnej olympiády detí - KALOKAGATIA v rokoch 2002, 2004, 2006. Podujatie je organizované periodicky každé dva roky v meste Trnava, preteky v tanečnom športe za účasti medzínárodných porotcov a párov prebiehajú v MŠH Trnava, zatiaľ čo ostatné športové disciplíny prebiehajú na ostatných športoviskách Trnavy.

 

logo cad 300

 

Cena Alexandra Dubčeka - www.cad.ktc.sk

Tanečný festival Cena Alexandra Dubčeka organizuje KTC Bratislave v spolupráci s RTA, s.r.o. a je najväčším podujatím v oblasti tanečného športu na Slovensku. Záštitu nad festivalom prevzal primátor mesta Bratislava, starostka MČ Karlova Ves a Spoločnosť Alexandra Dubčeka. Od svojho 10. ročníku sa festival koná v priestoroch NTC Sibamac Aréna Bratislava.

Počas súťažného víkendu prebiehajú v doobedných hodinách bodovacie súťaže systému Slovenského zväzu tanečné športu, a v poobedných hodinách sa koná medzinárodná kategória o body do svetového rank-listu IDSF INTERNATIONAL OPEN s účasťou viac ako 15 krajín Európy. Celkovo sa na festivale prezentuje v priemere 500 tanečných párov, ktoré hodnotí 25 členov medzinárodnej poroty, a ich športové a umelecké výkony vzhliada okolo 3000 divákov.