2 % dane pre KTC

Venujte nám 2 % dane v roku 2018

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vo formáte *.pdf

KTC Bratislava bolo založené v roku 1998, vo vedení stojí už 20. rok jeho zakladateľ, tréner, rozhodca Slovenského zväzu tanečného športu– Miroslav Balún. Hlavnou náplňou tanečného klubu je výchovná práca s deťmi a mládežou od 4 rokov, s orientáciou na spoločenskú výchovu, správanie a tanečný šport. Organizujeme dni otvorených dverí, náborové aktivity, prácu v tanečných krúžkoch, zúčastňujeme sa vystúpení a prezentácií tanečno-výchovných činností. Taktiež sa venujeme rôznym propagačným a reprezentačným projektom.

Medzi najdôležitejšie aktivity patria:

 • letné tanečné sústredenia
 • denné tanečné sústredenia v Bratislave
 • tanečné semináre so slovenskými a zahraničnými lektormi
 • priemerne 30 tanečných súťaží ročne absolvovaných našimi pármi
 • klubové výjazdy na prestížne medzinárodné súťaže Berlín, Blackpool, Albena, Stuttgart
 • organizovanie súťaží Grand Prix Tyrnavia v Trnave– 5.- 6.5.2018, 20.ročník a Slovak Open Championship– 22.- 23.9.2018, 7 ročník

V apríli 2015 boli uvedené do prevádzky tanečné priestory na Tehelnej ulici 26, v Bratislave, kde vznikli 3 tanečné sály a tento priestor patrí medzi najkrajšie tanečnou školy na Slovensku. V septembri 2013 boli otvorené a spustené do prevádzky vlastné klubové priestory Tanečného štúdia KTC, Majerníkova 60, Dlhé Diely.

V sezóne 2017-2018 ponúkame nasledujúce aktivity pre verejnosť:

 • tanečná príprava pre deti 4-5 rokov
 • tanečná príprava pre deti 6-7 rokov
 • tanečný šport pre deti 8-18 rokov
 • súťažný tanečný šport na medzinárodnej úrovni
 • tanečný šport pre seniorské tanečné páry
 • tanečné kurzy spoločenských tancov pre dospelých
 • tanečné kurzy Argentínskeho tanga pre dospelých

 

Dnes sa uchádzame o Vašu podporu z Vašich daní, budeme Vám vďační za príspevok, ktorým pomôžete našim tanečníkom dosiahnuť svoje sny.

 

Údaje: Karloveské tanečné centrum, Molecova 2, 84104 Bratislava, IČO: 31788394 ,

právna forma: občianske združenie